I slutet på varje Sprint i Scrum håller man ett möte för förbätringar, detta kallas för Retrospective. Det är viktigt att man har effektiva sådana.
Retrospective är enligt många det v­iktigaste mötet i en hel Sprint. Det är här som förbättringar ska komma fram. Utan dessa förbättringar blir det inte Kaizen – ständig förbättring. Ibland är det inte helt lätt att få fram ny information, i början när Scrum är nytt kan det gå rätt enkelt, men efter ett tag så känner många i team att det inte ger så mycket nytt. Vi kommer och hjälper er att blåsa liv i dessa så att ni får fram värdefull information för förbättringsarbetet, samt lär er små enkla knep och tekniker hur ni ska få dessa allt bättre eftersom.