I Scrum startar varje fåveckors period med ett sprintplaneringsmöte på 2-3h. Ett bra sådant flödar av kommunication mellan alla i teamet och produktägaren. Ett dåligt sådant kan kännas träigt och tråkigt och föga givande.
Vi hjäper till med olika mötestekniker att få dessa möten att vara effektiva och konstruktiva. T.ex. genom Planning Poker, Fist of Five och low-tech lösningar som främjar kommunikation.