Johan har lång erfarenhet från implementationsprojekt av Marketing Automation och hans kunskap täcker hela processen från kravställning, leverantörsutvärdering, change management och utbildning av slutanvändare. Johan har arbetat med agila metoder sen 2010 och har erfarenhet av att införa och utbilda i scrum och kanban på marknadsavdelningar på bland annat Telia, Skandia och TryggHansa.