Lennart Boklund

Agil coach - Lärare - Utvecklare - Arkitekt

Jag jobbar som agil coach och senior utvecklare. Under 20+ år av professionellt arbete med programvaruutveckling har jag hjälpt företag att utveckla produkter och att skapa affärsvärde.

Nu fokuserar jag på att hjälpa företag att tillämpa ett agilt arbetssätt och en agil kultur. Genom att jobba agilt får vi bättre sammarbete på arbetsplatsen och bättre leveranser. Jag hjälper gärna till att få ordning på det dagliga arbetet med Scrum eller Kanban.

Jag har många års erfarenhet av arbete som coach och scrum master. Jag har också stor erfarenhet av arbete med moderna verktyg för versionshantering, automatiserad testning, continuous delivery pipelines m m. Mycket av det som är viktigt när vi vill utveckla och leverera i snabba cykler.

Ett urval av kurser med agil inriktning som jag gått:

  • Certified Scrum Master med Henrik Kniberg och Jeff Sutherland
  • Certified Scrum Product Owner med Hans Brattberg och Reza Farang
  • Kanban Applied med Mattias Skarin
  • Agile Requirements Analysis and Planning for Product Success med Ellen Gottesdiener

 

Kommande kurser

Lennart Boklund
Agile Scrum Kanban Continuous Delivery Arkitektur Java Databas
Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information om vad jag kan hjälpa er med och boka ett möte.

  • Lennart Boklund
  • +46 (0) 70 770 12 01
  • lennart.boklund@crisp.se