Att arbeta i team med att ta fram mjukvara är ett fantastiskt roligt och spännande yrke som jag har haft i 20 år. Mer om min kompetens och mina tidigare uppdrag finns i min konsultprofil.

Konsultprofilen ovan ger ”hårda” fakta om mig som konsult. På resten av denna sida berättar jag mer om ”mjuka” sidor, som mina tankar om konsultrollen.

Ett intresse för människor och teknik i utveckling är det som gjorde att jag 1997, efter sju år i mjukvarubranchen, bestämde mig för att bli konsult. Teknik är roligt, viktigt och ibland svårt. Att göra teknik begriplig är därför något som alltid ingår som en del i mina uppdrag.

Som konsult är jag medveten om att lösningar måste fungera effektivt även efter att mitt uppdrag avslutats. Därför är det viktigt att välja teknik och lösningar efter kundens långsiktiga förutsättningar. Med min långa erfarenhet känner jag till många lösningar på problem i mjukvarubranchen men det går aldrig att på förhand veta vilken som passar bäst på nästa uppdrag. Det är det som är spännande med en ny kund eller med en ny domän. Att förstå sig på förutsättningarna i en branch eller hos en kund och att i lagarbete omsätta detta i tekniska lösningar är själva grunden i mitt arbete. Tillfredsställelsen ligger i att nå resultat. Där är tekniken en god hjälp, men aldrig ett självändamål.

Jag har haft chansen att arbeta i skilda brancher, som handel, transport, telekom, media och vård. Tekniken har varierat men grunden är oftast Objektorienterade system, Java (oftast ”server-side”) och någon form av webbgränssnitt. Jag jobbar gärna ”agile” (lättrörligt), t.ex. med Scrum.

Jag har i mina uppdrag kombinerat och växlat mellan att vara utvecklare, projektledare/Scrum Master och utbildare. Det ger mig möjlighet att bidra långsiktigt till en organisation, inte bara med levererad mjukvara utan även med mentorskap och utvecklingsmetodik.