Välkomna till detta kostnadsfria event som vi håller för att fördjupa oss i hur testdriven utveckling förändrats och evolverat sedan metoden skapades för drygt 12 år sedan. Kvällen kommer att handla mycket om kunskapsdelning mellan deltagarna, så dela gärna med dig av dina war stories och erfarenheter.

Alexander Tarnowski från Crisp föreläser om London- och Chicago-skolan samt om lite modernare och striktare TDD. Vi tittar bland annat på i vilken ordning dessa skolor tycker att man ska skriva sina tester.

Därefter utforskar vi ett problem i par och implementerar det enligt det sätt vi känner oss minst bekanta med och diskuterar resultaten med varandra. Tag därför gärna med en dator om du vill delta i detta moment. Vi avsätter också en yta till dem som inte vill programmera, utan bara utbyta erfarenheter.

Slutligen återsamlas vi och reflekterar över hur programmeringen och diskussionerna gick, samt berättar om våra största a-ha-upplevelser.

Vi bjuder på enklare mat (macka eller liknande) och dryck.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.