Agila metoder, som Scrum och Kanban, ger enkla regler att följa och beskriver en tydlig grundstruktur för hur teamet planerar och utför sitt arbete. De ger dock inte svar på hur man framgångsrikt skapar en process kring test, samt medvetenhet och ansvarstagande i teamet för kvaliteten.

I en agil miljö förvandlas syftet med test från att hitta fel och ”säkerställa” kvalitet efter att koden är skriven och klar, till att vara  något som skapar mod för teamet att hålla hög fart. Test ska hjälpa till att skapa en slimmad process som skapar trygghet, en process som jobbar för teamet. Agil testning möjliggör leverans av konsistent kvalitet, iteration efter iteration, förstärker feedbacken till och inom teamet, samt accelererar lärandet och förbättringsarbetet.

Hur ser sådan testning ut? Hur bör teamen arbeta, och vilka förväntningar ställs på de enskilda teammedlemmarna? Hur kan man jobba med visualisering av process, status och resultat? Vilka testtekniker finns, och hur skiljer sig arbetssättet från det som brukar kallas för ”traditionell testning”? Hur kommer det sig att team som bemästrar agil testning ofta tar steget till continuous delivery?

Kursen vänder sig till dig som

 • Som testare som arbetar i projekt med distinkta testfaser får du förståelse för vad det innebär att jobba med testning i ett agilt team
 • Som agil testare, som redan har erfarenhet av agil testning, breddar du din verktygslåda och får möjligheten att utbyta erfarenheter med andra
 • Som utvecklare lär du dig att ta kvalitetsarbetet längre och att höja samarbete kring test och testning i teamet
 • Som chef eller testledare får du en överblick över, och exempel på, hur testprocessen kan struktureras för att stötta multipla team som levererar iterativt och inkrementellt

Vi går bland annat igenom

 • Syftet med test i en agil miljö
 • Teamet som ägare av kvalitet
 • Den agila testaren
 • De agila testkvadranterna
 • Utforskande testning
 • ATDD, BDD och Specification by Example
 • Många fallstudier från verkligheten
 • Hur man skalar upp testning i flera team
 • Utvecklarens roll i kvalitetsarbetet
 • Testautomatisering

Kursen bygger på att du som deltagare aktivt deltar i diskussioner, övningar och interaktivt lärande.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile

David Barnholdt
David Barnholdt
Distanskurs
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs
Jan Grape
Jan Grape
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Distanskurs
Reza Farhang
Reza Farhang
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Distanskurs
Mattias Skarin
Mattias Skarin
In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Remote Training Early Bird In English
Jimmy Janlen
Jimmy Janlen
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Remote Training Early Bird In English
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Lennart Boklund
Lennart Boklund
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Gojko Adzic
Gojko Adzic
In English
Gibson Biddle
Gibson Biddle
Remote Training Early Bird In English
Stephen Bungay
Stephen Bungay
Early Bird In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Pete Behrens
Pete Behrens
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Jens Wedin
Jens Wedin
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Jimmy Janlen
Jimmy Janlen
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird