…and how to avoid as much of it as possible

Agila utvecklingsprocesser (Scrum, XP, Lean Software Development) föreskriver inga listor av dokument som utvecklare måste skriva. Och varför skulle man skriva en massa dokument när alla ändå befinner sig i samma rum och kan prata med varandra?

Jo, det är ju trots allt så att tiden går och man kan inte hålla allt i huvudet (även om man är flera), nya medlemmar tillkommer i teamen och att se något i bild eller på pränt kan klarna tankarna.

Vad behöver man dokumentera då? Egentligen bara två saker:

  • Systemet vi bygger
  • Hur vi jobbar

Kursen utgår i från scenariot att en ny medlem börjar i utvecklingsteamet och behöver bli produktiv så snabbt som möjligt, d.v.s. gå från att vara en ”ryggsäck” till att själv vara ett positivt bidrag på kortast möjliga tid. Det visar sig också att alla ”gamlingar” i ett team drar omedelbar nytta av den dokumentation man tar fram för det här scenariot.

Allt dokumenterande sker under två givna förutsättningar som minskar (men inte helt eliminerar) behovet av dokument:

  • Vi har redan källkoden. Det är ju frågan om att sätta sig in i och förstå den för att förstå hur systemet fungerar.
  • Vi är ett team. Det finns andra att fråga, men man måste veta vad man skall fråga efter.

Att skriva dokument i Microsoft Word är heller inte det enda sättet att dokumentera ett system. Det finns ett batteri av alternativa dokumentationstekniker att välja bland och vi går igenom vilka som passar till vad.

Dessutom går vi igenom hur man kan arbeta med arkitektur, design, källkod, utvecklingsprocess, utecklingsmiljö, CM och produkthantering för att minimera behovet av att skriva dokument.

Kursen är en praktiskt inriktad företagsintern hel- eller halvdagskurs som utifrån era behov ger er en konkret handlingsplan (en prioriterad backlog) och faktiskt en del dokumentation att ta med in i verksamheten direkt efter kursen.

Lärare

Denna kurs hålls av Hasse Brattberg och Jan Grape.