Hur många gånger har du suttit där med en ny pryl och tänkt att det här är verkligen inte vettigt? Är du säker på att du själv bygger något som är vettigare? Det är dags att byta inställning och inse att…

Livet är för kort för att bygga något som ingen vill ha!

Den här kursen kommer att ge dig konkreta verktyg från Lean Startup och Lean UX, i hur du kan försäkra dig om att du alltid bygger det som ger mest värde för användaren och att du alltid undviker slöseri. Genom att se på varje produkt- eller funktionsidé som en hypotes som måste bekräftas av faktiska användare, så kan du avgöra om det du bygger faktiskt ger det utfall som du önskar. Denna metodik kan användas i alla typer av företag, från rena startups till tungrodda kolosser.

I kursen tittar vi även på din aktuella kontext och ger förslag på en process som kan underlätta ditt arbete.

Kursen kan med fördel kombineras med kursen UX i en agil miljö den 19 maj 2014 eller senare.

Kursen vänder sig till dig som

Fokuserar på användarnära produktutveckling och/eller användarcentrerad design.

Vi går bland annat igenom

  • Vad Lean UX och Lean Startup är, vilket inkluderar
  • Hypoteser och tidig validering med användare
  • Utfallsbaserad produktutveckling
  • User research på riktigt och snabbt nog
  • Tillräcklig design
  • Prototyping
  • Kvantitativa och kvalitativa mätningar
  • Minimum viable products
  • Verktyg för bra samarbete i teamet
  • Hur ovanstående fungerar med en existerande process, exempelvis Scrum och Kanban

Förkunskaper

Interaktionsdesign, användbarhet, användarcentrerad design, användarnära produktutveckling eller liknande. Har man gått en produktägarkurs på Crisp så har man tillräckligt med kunskap för denna kurs.

Personer som inte direkt har arbetat med UX-metodik eller produktägarskap, exempelvis entreprenörer, grafiska designers och affärsanalytiker är självklart också välkomna, men med brasklappen att kursen inte kommer förklara basala begrepp.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Design & Lean & UX

Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Axel Gustafson
Axel Gustafson
Charlotte Grane
Charlotte Grane
Online In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Gratis frukostseminarium
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
In English
Nils Janse
Nils Janse
Early Bird In English
Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Henrik Kniberg
Henrik Kniberg
Early Bird In English
David Barnholdt
David Barnholdt
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Early Bird In English
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Early Bird In English
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird