Kursen är tyvärr inställd!

 

Continuous Delivery är ett samlingsnamn för principer och tekniker som låter teamet leverera en ny version av produkten så fort en story är klar, eller närhelst det önskar. Till skillnad från ett Scrum-team, som levererar funktionalitet efter varje sprint, d v s efter 1-3 veckor, kan ett team som anammat continuous delivery få ut sin leverans näst intill omedelbart. Detta kortar time-to-market och ger snabbare återkoppling, men ställer givetvis stora krav på såväl automatiserad testning som driftsättning.

Denna kurs ger en introduktion till principerna och verktygen som används för continuous delivery. Merparten av kursens innehåll utgörs av praktiska laborationsmoment, som kretsar kring byggandet av en continuous delivery pipeline; en verktygskonfiguration som bygger, testar och driftsätter en webbapplikation.

 

Kursen vänder sig till dig som

Kursen vänder sig primärt till dig som idag jobbar med mjukvaruutveckling, men även du som är systemtestare eller arbetar med drift av system har stor nytta av denna kurs. Du arbetar i ett team som vill höja kvaliteten och korta time-to-market.

Vi går bland annat igenom

 • Principerna bakom continuous delivery
 • Hur man bygger upp förtroende för leveransen och bibehåller kvalitet över tiden
 • Hur man skapar en build pipeline:
  • Automatiserat bygge och enhetstestning
  • Analys av kodens kvalitet (test coverage o dyl)
  • Feature toggles
  • Hur man skapar release-kandidater
  • Versionshantering av databasscheman
  • Blue green deployment
  • Smoke-testning
 • Hur test av systemet kan skala i takt med att systemet växer
 • Samkörning av flera pipelines

Efter genomgången kurs kan du bygga en continuous delivery pipeline. Vi använder bland annat Jenkins, Docker och VirtualBox.

Förkunskaper

Övningarna görs i Linuxmiljö. Vi tillhandahåller en image innehållade de program och verktyg som behövs för att smidigt komma igång med laborationerna.

Kursdeltagaren bör ha grundläggande Unix-vana, d v s kunna installera paket och program samt hitta i filsystemet.
Tag med egen dator, men laborationerna kan med fördel göras i par.

Laborationsapplikationen är skriven i Java, men fokus ligger på hur den testas och driftsätts.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.