Scrum är populärt, men få företag använder det på rätt sätt.

Detta är en två dagars djupdykning om Scrum och Agil produktutveckling av en av världens ledande experter inom området. Henrik har skrivit tre böcker om detta och är berömd för sina populära filmer som Agile Product Ownership in a Nutshell och Spotify Engineering Culture (ursprunget till den s.k. ”Spotifymodellen”), samt bilder och metaforer som skateboardmetaforen för produktutveckling.

Kursen bygger på Henriks praktiska erfarenhet som coach på Spotify och LEGO, Minecraftutvecklare på Mojang, samt andra välkända och framgångsrika företag. Vi går igenom Scrum både på bredden och djupet och blandar övning, teori, och exempel från verkligheten.

Kursen handlar inte bara om Scrum och ScrumMasterrollen. Vi fokuserar på hur man använder agila metoder och agil kultur för att bygga framgångsrika produkter, tjänster, och team – oavsett roll. Vi berör även aspekter som ledarskap, design, motivation, och distribuerade team.

Detta är en interaktiv kurs med fokus på verkliga exempel, övning och diskussion snarare än slides och passiv inlärning. Kursen genomförs på ett agilt sätt med en flexibel “kursbacklog” där du som deltagare har stor påverkan.

Testet för certifieringen görs online efter kursen och ingår i kursavgiften. Notera att certifieringen kräver full närvaro på kursen.

Här finns information om certifieringsprocessen.

Vi går bland annat igenom

 • Hur och varför Scrum fungerar (och när det inte funkar)
 • Koppling till angränsade områden som Lean, Kanban och Systemtänkande.
 • ­­Kravhantering, releaseplanering och estimering ­­­
 • Praktisk problemlösning och förbättringsarbete
 • Att bygga effektiva och motiverade team
 • Roller & ansvar ­
 • Vanliga misstag och praktiska tips ­­
 • Ledarskap
 • Skalning
 • Distributerade team

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Scrum, antingen genom egen erfarenhet eller genom att ha läst något av följande:

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

 • I priset ingår frukost, lunch och kursmaterial.
 • Avbokning kan göras utan kostnad fram till 1 månad före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart debiteras hela avgiften.
 • Kursplats kan överlåtas till annan person. ­
 • Byte av kurstillfälle kan ske upp till 2 veckor innan kursstart