Design Thinking är ett sätt att få bättre balans i en vanligtvis teknik- och affärscentrerad produktutveckling. Vår kurs i Design thinking vill ge dig en verktygslåda för användarcenterad produktutveckling så att du kan verka för att produkten eller tjänsten du är med och utvecklar blir något användarna vill ha och kan använda.

Kärnan i Design thinking är att förstå och kunna möta användarnas behov och det är där fokus i denna kurs kommer ligga. För att kunna göra det behöver man också identifiera vilka användarna är och vad det har för inverkan på hur produkten bör utformas.

En annan viktig aspekt i framgångsrik användarcentrerad produktutveckling är att kunna samarbeta med och förmedla det man lärt sig till övriga som är involverade i produktutvecklingen. Hur man gör det kommer vi också beröra under kursdagen.

Kursen vänder sig till dig som

Du som arbetar med någon form av produktutveckling och känner att du saknar verktyg för att lära dig om vad användarna behöver och för att validera att dina förslag till lösningar faktiskt funkar.

Vi går bland annat igenom

  • Vad är användarcentrerad produktutveckling
  • Vilka delar bör ingå i en användarcentrerad utvecklingsprocess
  • Vilka är och bör vara involverade i arbetet
  • Vilka är användarna och i vilken miljö verkar dom
  • Hur tar man reda på användarnas behov
  • Hur relaterar behoven till det önskade utfallet
  • Hur man kan gå från behov till lösning i en agil utvecklingskontext
  • Hur man validerar att ens lösning möter behoven, med exempelvis prototyper och användarresor
  • Hur och när man kan kommunicera behovet och lösningen till de som ska realisera den

Förkunskaper

Inga

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursen är tyvärr inställd

Läs mer om kommande tillfällen här

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Design & UX

Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen