En halv dags introduktion bestående av föreläsning och demonstrationer.

XP är en­ av de mest kända metoden av de så kallade agila metoderna. Under de senaste åren har den seglat upp som den populäraste mjukvaruutvecklingsmetoden tillsammans med Scrum.

XP bygger på filosofin att det gäller att ha en metod som välkomnar förändringar av kraven under projektets gång. En metod som minskar klyftan mellan utvecklare och beställare och som har ett antal tekniker till grund för att klara av krav som förändras under utvecklingens gång.

XP består därför av tolv olika moment som tillsammans bildare en flexibel metod.

De flesta av dessa moment är inte unika för XP och kan med fördel användas tillsammans med den metod man för närvarande använder sig av, som t.ex. enhetstestning/simple design/refactoring, vilka tillsammans ibland går under samlingsnamnet test-first design.

Scrum + XP är en allt vanligare kombination.

Föredraget innehåller

 • I vilka projekt fungerar XP, och i vilka fungerar det inte
 • Hur man startar ett XP-projekt
 • Beskrivning av vad Agila metoder är, samt skillnader och likheter med RUP.
 • Kommunikation, enkelhet, återkoppling och mod
 • Kund, programmerare och andra roller i XP
 • Litteratur- och webbtips

Och naturligtvis går föredraget igenom XP metodens tolv moment och förklarar hur dessa fungerar ihop:

 • Pair programming
 • Testning
 • Refactoring
 • Simple design
 • On-Site Customer
 • Planning game
 • Continous Integration
 • Collective Code Ownership
 • Small Releases
 • Coding Standards
 • Metaphor
 • 40h week

Förkunskaper

Kursen riktar sig till systemutvecklare och projektledare.

Tid och plats

Denna kurs ges på begäran, företagsintern.

Ring 070-575 31 32 eller mejla hans.brattberg@crisp.se om du undrar över priser, innehåll och bokning.

Lärare

Detta föredrag hålls av Hasse Brattberg.