Crisp är glada att välkomna våra vänner från Delibr för denna presentation tillägnad feature refinement. Vi börjat med lätt mat och dryck 17:30, presentationen startar 18:00.

Jira, Atlassians product management-verktyg, används i tiotusentals organisationer världen över. Med sin bakgrund som ett verktyg för att hantera buggar är det intuitivt att hantera enskilda ärende helt i Jira, men större projekt är svårare. Detta har lett till att många produktägare väljer att dokumentera discovery och refinement av features utanför Jira, vilket i sin tur skapar problem med spårbarhet och driver dubbelarbete.

I arbetet med större features använder många produktägare någon form av product requirements document (PRD) för att dokumentera discovery-diskussioner och requirements. En bra PRD hjälper produktägaren och teamet att se skogen och träden, men innebär också att information lever på två platser, vilket riskerar leda till fel och/eller dubbelarbete när user stories ska över till Jira – men det behöver inte vara så här.

I denna presentation kommer vi diskutera hur refinement-processen ser ut i praktiken, och vad vi efter att studerat och arbetat nära med över 200 produktägare anser vara good practice när det kommer till feature refinement.

Nils Janse, grundare/produktägare på Delibr och styrelsemedlem i Storytel kommer att hålla denna oförglömliga presentation. Den är anpassad för dig som jobbar med produktutveckling, oavsett tidigare erfarenhet.

 

Course
Date
Price
Participants
Language
Venue
Contact

This course has already been held.