Kanban är ett leanbaserat processverktyg med låg overhead. Flexibilitet och enkelheten gör att Kanban fungerar väl i såväl utveckling, drift och förvaltning. ­

Kanban är även ett utmärkt verktyg för projekt som involverar flertalet team.

­­På denna kurs lär du dig vad kanban är, hur du introducerar det i din verksamhet och hur du kan använda kanban för att identifiera och driva förbättringar.

Kursen är Ackrediterad, dvs godkänd av David Anderson via Lean Kanban University (LKU).

Kursen vänder sig till dig som

 • Chefer
 • Projektledare
 • Scrum Masters
 • Driftansvariga

Vi går bland annat igenom

 • Vad är kanban?
 • Kanban vs Scrum
 • Steg för att introducera kanban i din verksamhet
 • Hur jag skapar ett kanbansystem
 • Planering and estimering
 • Riskkontroll med hjälp av Classes of Services
 • Mätetal och rapportering
 • Tekniker för att förbättra flödet
 • Case studies från drift, förvaltning och utveckling
 • 10 kanbanexempel, från försäljning till support

Förkunskaper

Vi önskar att du har en grundläggande förståelse för Agile innan kursen börjar. Om detta är helt nytt rekommenderar att du läst igenom minst en av dessa:

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.