Kurser för Utvecklare

Som utvecklare skapar man värde genom att skriva bra kod tillsammans med andra.

Architecture with Agility

Som utvecklare kan det vara svårt att stå upp för en bra arkitektur. Samtidigt tar man varje dag beslut som påverkar den. Kursen ger insikt om hur man ska hantera den problematiken när man arbetar agilt.

Developer Testing

Förstå vilka faktorer som gör kod testbar och lätt att underhålla samt hur du som utvecklare arbetar med kvalitet i en bredare bemärkelse.
Urban vill göra sin kod lätt att underhålla och fri från pinsamma buggar. Han vill också förstå hur en testare hade testat koden. Möjligtvis finns det ingen annan som testar Urbans kod, och han vill känna sig trygg med att han har testat den tillräckligt.

Specification By Example

Denna kurs lär ut hur man använder sig av Specification by Example för att komma till en gemensam sanning om vad systemet ska göra.
Urban har installerat ett BDD-verktyg men får inte arbetet med att skriva specifikationer i verktyget att lyfta. Istället får han kravdokument som är fulla av motsägelser och luckor, toppat med en ström av user stories som lever ett eget liv. På den här kursen lär han sig att köra workshop med PO och intressenter, där konkreta och realistiska exempel bildar grunden för specifikationer han kan mata in i sitt verktyg. Nästa gång PO frågar om detaljer hos en funktion kan Urban lätt hitta svaret i specifikationerna.

Testdriven utveckling

Du lär dig att driva fram designen på din kod genom testdriven utveckling. Efter kursen känner du till arbetsflödet i testdriven utveckling samt behärskar såväl grunläggande enhetstestning som refaktorisering.
Urban vill känna sig trygg med att koden han skriver är rätt och kan underhållas på sikt.

Refactoring Legacy Code

This training gives you tools and techniques for dealing with monolithic legacy code in a structured manner.
Urban vill våga röra sin organisations tio år gamla monolitiska kodbas, så att han kan underhålla och vidareutveckla den utan att vara rädd.

Software Craftsmanship

Behärska hantverket för att kunna leverera stabil kod kontinuerligt till produktion. Hantera kod som inte är perfekt.
Urban vill skaffa sig goda agila vanor för att kunna leverera till produktion utan att oroa sig för kvaliteten.

Introduktion till agila metoder

En snabb introduktion till vad Agile innebär både i stort och i smått och hur man ska förhålla sig till ett nytt sätt att arbeta.
Urban vill lära sig ett agilt arbetssätt och de utvecklingstekniker som används av agila team. Detta lär han sig på kursen.

Kanban i Praktiken

Denna kurs lär ut hur man levererar värde kontinuerligt med hjälp av Kanban, både på team- och företagsnivå.
Urbans team känner sig begränsat av sprintar och vill istället kontinuerligt leverera värde till sin produkt. Därför går Urban och lär sig mer om Kanban.

Impact Mapping

Denna kurs lär ut Impact Mapping som är en teknik för att lätt skapa en koppling mellan affärsmål, användare och user stories.
Urban är frustrerad över att hans PO verkar prioritera godtyckligt i backloggen. Samtidigt vet Urban att det finns möjligheter att mäta användarnas beteende men att det inte tas till vara. Här lär han sig ett diskussionsverktyg som kopplar user stories till mätbara affärsmål över mätbara förändringar hos användarna.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.