Mål

Efter kursen ska du vara bekväm med att skriva tester samtidigt som du skriver produktionskod som del av ett normalt programmeringsflöde.

Förkunskaper

Goda programmeringskunskaper i .NET.

Kurslärare

Hans Brattberg är XP mentor och Agile Coach. Han har hållit programmeringskurser regelbundet sedan 1996 och arbetar både som programm­erare och som Scrum coach.
­

Mattias Skarin är .NET utvecklare och Agile Coach. Han har jobbat med utveckling av verksamhetskritiska system sedan 1997, främst på Windows-plattformen. Mattias har även hållit kurser och föredrag i Windows-programmering.

Kursinnehåll

Att hitta och rätta fel på en programvara som redan är släppt är vanligtvis kostsammare än att ta bort felen redan under utvecklingen. TDD är en metod som förespråkar att ingen programkod får införas eller ändras utan att testfall skrivits först. Med hjälp av TDD kan de flesta fel som skapats av programmeraren upptäckas och rättas till tidigt stadium i utvecklingsprocessen. Programvara som skapats med TDD är vanligtvis mer robusta och anpassningsbara för framtiden. Vidare leder TDD till att programmeraren kontinuerligt vågar utveckla sin kod utan att riskera förstöra existerande kod.

Dag 1 – TDD Workshop

 • Refactoring
 • Code Smells
 • Test-Driven Development i praktiken
 • Unit testing i Visual Studio
 • Fake och Mock Objects
 • Teori, Demonstrationer och mycket praktisk övning

Dag 2 – TDD av Legacy Code, Hur man sätter befintlig kod under test

 • Characterazation Testing
 • Scratch Refactoring
 • Safe Refactorings
 • Test frameworks för .NET
 • Teori, Demonstrationer och mycket praktisk övning