Professionell coaching är bakgrunden till ordet “Coach” i Agil Coach. Det är en av de fyra kompetenser som tillsammans bildar basen som en Agil Coach använder för att hjälpa individer, team och organisationer framåt. 

(Källa: https://agilecoachinginstitute.com/agile-coaching-resources/)

Den här kursen är en introduktion till professionell coaching, men i ett agilt kontext. Vi kommer att utforska vad professionell coaching innebär och kräver av coachen och den som blir coachad. Vi kommer öva, öva och åter öva, samt sätta in professionell coaching i den agila världen. 

Efter kursen har du en möjlighet att boka en 1 timmes coachingsession med någon av lärarna för att utforska hur du går vidare på din resa som coach (utan extra kostnad).

Kursen vänder sig till dig som

Ett coachande förhållningssätt och bli en bättre lyssnare är något som de flesta har stor nytta av. Inte bara i yrkeslivet. Så egentligen finns det inga begränsningar, men huvudsakligen om du befinner dig i en ledande roll. Chefer, olika typer av ledande utvecklarroller som tex arkitekter eller lead developers, agila coacher, Scrum Master, produktägare, designers, mm. Om du vill förstå hur du kan bredda och komplettera din kompetens genom att lägga till professionell coaching, så är det här kursen för dig.

Förkunskaper

Det finns inga krav på förkunskaper i professionell coaching, men vi kommer inte gå igenom vad Agilt arbetssätt är, Scrum eller något annat ramverk. Deltagare förväntas ha grundläggande kunskap i det.

Vi går bland annat igenom

 • Hur professionell coaching går till
 • Ett coachande förhållningssätt
 • Etik i coaching
  • Konfidentialitet
  • Coaching i relation till andra yrken
  • Intressekonflikter
 • Huvudsakliga skillnader i att coacha team och individer
 • Coachöverenskommelser
 • Att lyssna
 • Kraftfulla frågor
 • GROW-modellen
Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Teamutveckling & Ledarskap

Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English