Lars Nilsson är civilingenjör med lång erfarenhet av att leda stora byggprojekt. Som fastighetschef inom Landstinget i Värmland ledde han upphandlandet av Karlstad Sjukhus vilket vunnit två
utmärkelser, EU Regional Innovation Award 2013/2014 samt Miljöstyrningsrådets ”Utmärkt hållbar upphandling”.

Lars arbetar idag med att bistå beställare med att genomföra upphandlingar så att de får ett avgörande inflytande över det färdiga byggprojektets egenskaper.