Lars Nilsson

Lars Nilsson är civilingenjör med lång erfarenhet av att leda stora byggprojekt. Som fastighetschef inom Landstinget i Värmland ledde han upphandlandet av Karlstad Sjukhus vilket vunnit två
utmärkelser, EU Regional Innovation Award 2013/2014 samt Miljöstyrningsrådets ”Utmärkt hållbar upphandling”.

Lars arbetar idag med att bistå beställare med att genomföra upphandlingar så att de får ett avgörande inflytande över det färdiga byggprojektets egenskaper.

Past courses

Lars Nilsson