user-story-mapping-case

I traditionella projekt kan förstudiefasen uppta större delen av projektets totala tid. Med agil och lean metodik strävar vi efter att minska tiden tills vi kan testa något mot riktiga användare, samt även att öka samarbetet genom hela projektet mellan utvecklare, produktägare, user experience designers, verksamheten och kunderna. När vi samarbetar och tar fram kraven gemensamt minimerar vi överlämningarna mellan kravställning och utveckling. User Story Mapping är en snabb metod för att gemensamt utifrån scenarios ta ut alla delar i ett system. Funktionerna definieras som user stories och slicas gemensamt under workshopen vilket ger mycket bra diskussioner mellan deltagarna ner i tekniska och användarcentrerade detaljer.

I det här projektet på Kungliga Operan kravställde vi ett planeringsystem för hela verksamheten inför en offentlig upphandling. I och med vårt agila angreppssätt involverade vi stora delar av verksamheten för att ta fram behoven inom de olika delarna samt definierade kraven gemensamt och även prioriterade på behovsnivå. Det transparenta och snabba arbetssättet gav stort engagemang i organisationen och ett snabbt resultat.

I upphandlingen användes User Story Mappen med uppdelning på skall- och börkrav. Kopplat till detta som en röd tråd för både utvecklare och testare fanns även scenarios varifrån alla user stories i user story mapen kom ifrån, samt personas för respektive målgrupp med behov som kopplades till dessa scenarios. Effektkartan som skapades i början av projektet knöt ihop verksamhetens och användarnas mål med tydliga mätbara mål, allt prioriterat utifrån nytta. Detta sammantaget ger en bra styrning i projektet och skapar underlag för många bra diskussioner.

Läs mer om projektet på Kungliga Operan på bloggen >

Här är kurser där du kan lära dig User Story Mapping och annan Agil och Lean UX metodik för Agil kravställning:

Product Discovery med Lean UX> Grundkurs där du får gå från ”ax till limpa”med Agil metodik. Vi följer ett case genom processen med validering mellan varje steg och använder bland annat User Story Mapping.