Jag har erfarenhet av utveckling och integration av många olika typer av system, från kravanalys till driftsättning och förvaltning. Mina arbestuppgifter har omfattat programmering, design, modellering, Scrum Master (teamledare), teknisk support, arkitektur och utbildning. Den senaste tiden har jag jobbat både som utvecklare och Scrum Master med att vidareutveckla ett adminstrativt system inom hälso- och sjukvården. Innan dess arbetade jag med integration av betalningslösningar och nyutveckling av en multi-valuta, flerspråkig betalningsplattform för de populäraste betalningsätten via Internet.   Jag är född och uppvuxen i Luleå och studerade till Civilingenjör, Datorteknik på Luleå Tekniska Universitet. Under studierna fastnade jag för objektorienterad programmering och Java. Jag har bott och jobbat i Stockholm sedan 1999.

Det som driver mig är att ständigt förbättras, vara kreativ och hitta enkla lösningar på komplexa problem. En annan drivkraft är att se saker från användarens perspektiv och alltid försöka hitta lösningar som är intuitiva och lätta att använda.