Välkommen till Crisp nya förlag Crisp Publishing.

Crisp Publishing

Vi Crispare har genom åren publicerat en rad böcker om vårt yrke. Böcker som varit med att förändra, om inte världen, så i varje fall programmerarbranchen. Vi kommer fortsätta att publicera böcker. Så varför inte starta ett riktigt förlag. Därav Crisp Publishing.

På Crisp Publishing vill vi just bidra till att göra världen till ett bättre ställe både för de som arbetar med och de som använder mjukvara. Vi kommer publicera våra egna böcker, men också böcker av andra som vi tycker är bra.

Böcker utgivna på vårt förlag är

Sedan finns förstås alla våra tidigare böcker.

Kontakt: publishing@crisp.se