Här finns Martin Christensens RAT-guide både på svenska och engelska. Martin har även beskrivit användningen av RAT-guiden  i en bloggpost. Förkortningen MVP (Minimum Viable Product) har förlorat sin ursprungsmening och därför används RAT (Riskiest Assumption Test) numera.


Martins MVP-guide på svenskaMartins RAT-guide på svenska, version 3.0

Martin's MVP guide in EnglishMartin’s RAT guide in English, version 3.0
 

Använd de här experimenten för att validera er produktidé i er Lean Startup / LeanUX-process. Gå gärna en av våra kurser i ämnet för djupare kunskap i att använda guiden.