Keybroker mäter värdet av annonsen

Keybroker är ett snabbt växande företag baserat i Stockholm. Bland kunderna finns Fritidsresor, Dustin, Nike, Scandic Hotels och den brittiska dagligvarujätten Sainsbury’s. Inriktningen är marknadsföring via Internet. En specialitet är att mäta resultatet av de investeringar som kunder gör på marknadsföring.Keybroker ger kundföretag möjligheten att se hur många köp som en annons leder till. Kunden får alltid svar på frågan: Vad fick jag ut av de pengar som jag lade på annonsering på nätet?

För att nå det målet har Keybroker, med hjälp av Crisp, skapat systemet Campaign Control. Under utvecklingen har Scrum använts, en revolutionerande metod för att utveckla nya system.

– Vi nådde vårt mål inom utsatt tid och det är verkligen inte något som man alltid kan säga om projekt av det här slaget. Processen har fungerat metodiskt och med god tillförlitlighet, säger Keybrokers CTO, Fredrik Holmén.

Scrum bygger på intimt samarbete mellan utvecklingsteamet och kunden/mottagaren. Fokus ligger på affärsnyttan, vilket bl.a. innebär att kunden när som helst kan klippa av och säga: ”Tack, nu är jag nöjd, jag har fått i stort sett allt jag behöver, det finns ingen anledning att gå längre.”

Scrum är alltså någonting helt annat än ett färdigt paket, det är en metodik.

– Scrum hjälper till att fokusera på det som tillför nytta och värde – inte bara i själva slutprodukten, utan minst lika mycket i arbetsmetoderna. Alltså ständig förbättring på båda fronterna och utvecklingsteamet självt står för en stor del av detta, säger Jan Grape, konsult på Crisp och med mångårig erfarenhet av arbete med Scrum och utvecklingsmetodik.

Keybroker är ett ungt och snabbväxande företag som startades kring årsskiftet 2005-2006 och har idag ett 40-tal anställda.

– Genom Crisp har vi fått in den erfarenhet och den kompetens som annars är svåra att finna i vår bransch. Konsulterna på Crisp har varit med i många år och har fungerat som mentorer för våra medarbetare, säger Fredrik Holmén.