Varningslampan lyser för trafikverkets plan

Varningslampan lyser för trafikverkets plan

I dag publicerades veckans debattartikel på Opinion i Computer Sweden angående Trafikverkets stora planerade upphandling av trafikledningssystem. Medförfattare är Crisparna Per Lundholm och Mattias Skarin i samarbete med andra medlemmar av NEA, Nätverket för Enterprise-arkitektur i Sverige.

I artikeln nämns bland annat 6 riskfaktorer med upphandlingen. Pressad tidplan, hög komplexitet, en enda stor upphandling, olika tekniska miljöer och arbetssätt ska sammanföras och standardsystem ska anpassas. Dessutom har man genomfört upphandling utan att säkerställa buy in och delaktighet av den egna organisationen för att dra nytta av erfarenheter och kompetenser.

Mattias Skarin ”Det finns en sak vi behöver lära oss som i ett slag skapar bättre IT projekt: att beställa och bygga dem inkrementellt”

Artikeln baseras på lyckade och misslyckade gemensamma erfarenheter av upphandlingar och genomförandet av flera stora IT-projekt, bland annat det första Pust-projektet hos RPS.

Övriga medförfattare är Anette Lovas, Tomas Karlsson och Peter Dixon.

Länk till artikeln i Computer Sweden: http://www.idg.se/2.1085/1.589543/varningslampan-lyser-for-trafikverkets-plan