På Crisp tycker vi att det är roligt att vårt samarbete med TLV har uppmärksammats och att resultatet blev så bra. TLV hade ambitionen att anamma ett agilt arbetssätt, och i synnerhet att ta ett fastare grepp om sin systemutveckling. Crisp har stöttat med utbildning kring agilt arbetssätt och kompetens inom upphandling med hjälp av agila kontrakt. Genom upphandlingen fick TLV tag på ett fantastiskt fint team som både behärskar ett modernt agilt arbetssätt, såväl som att teamet har hög nivå på teknisk kompetens och systemutvecklingsfärdigheter. Från TLV:s sida finns en matchande organisation som ger en väl fungerande helhet. Läs mer i intervjun med TLV:s avdelningschef Inger Erlandsson som varit drivande under hela resan!

https://inkopsradet.se/upphandling/agil-upphandling-blev-lyft-for-tlv/