I början av oktober hölls kursen Advanced Agile med Alistair Cockburn och Henrik Kniberg.

Crisp brukar ofta genomföra kurser tillsammans med externa lärare. Syftet med det är att få ett kunskapsutbyte och ge deltagarna möjlighet att lyssna på världsstjärnor inom Agile.

Läs mer här vad en av deltagarna skriver om kursen Advanced Agile på Creunas webbplats.

Avslutningsvis hade vi en övning där vi fick diskutera lösningar på ett verkligt problem som någon i vår diskussionsgrupp hade. Medan vi diskuterade så hade vi en femuddad stjärna framför oss med kursens olika delar i varsin udd; Självkännedom, Hantverk, Lean, Kunskapsinhämtning och Samarbetsspelet. Under tiden vi diskuterade skulle vi tänka på vilket område vi just höll oss inom, och vara uppmärksamma på om vi kunde hitta lösningen i någon annan del. I vår diskussion där killen med problemet ville komma till rätta med dåliga mockups av ett legacysystem, uppenbart under Hantverk, så fann vi lösningen under Samarbetsspelet – de personer som gjorde nämnda mockups var inte delaktiga med de som skulle använda dem.

/Bengt