Efter några år av skrivande kommer äntligen Alexander Tarlinders bok Developer Testing: Building Quality into Software. Bokens främsta ambition är att höja nivån i industrin genom att få utvecklare att ta ansvar för sin kods kvalitet. Den beskriver konceptet Developer Testing, som handlar om systematisk och intentionell användning av testtekniker och testverktyg i syfte att producera korrekt kod. Detta är inte helt trivialt, eftersom det kräver kunskaper inom enhetstestning, refactoring, dependency breaking och framför allt grundläggande testning.
Boksläpp - Developer Testing

Boken består av en teoretisk del, som beskriver följande:

  • Olika aspekter av av testning och kvalitetssäkring
  • Hur test- och kvalitetsarbete kan se ut i olika organisationer
  • Vanliga termer och modeller inom testning, och hur de kan tillämpas av en utvecklare

De praktiskt inriktade kapitlen handlar om:

  • Programming by Contract
  • Enhetstestning
  • Tillämpning av grundläggande testtekniker (ekvivalensklasser, gränsvärden, tillståndsmatriser etc)
  • Vanliga test doubles (stubs, mocks, spies, fakes, dummies) utan ramverk samt hur de implementeras med hjälp av Mockito, Moq och Spock.
  • Parametriserade tester, teoritester och generativ testning
  • Olika typer av beroenden och olika kategorier av duplicering
  • Testning bortom enhetstestning (d v s integrationstestning och end-to-end-testning)

Exemplen är främst skrivna i Java och C#, men kod i Groovy, Ruby, JavaScript och C förekommer.

Boken finns på Amazon, Bokus och Adlibris. Den har också en egen hemsida med blogg, verktyg och exempelkod.