Tidskriften Chef publicerar en intervju med vår Peter Antman om ”Därför lade jag ner utvecklingssamtalen”. Tidningen är riktad till VD:ar och styrelseledamöter med en upplaga på runt 10 000. Den kallar sig själv “Varje VD:s bibel”.

Det är fel att spara alla viktiga frågor till utvecklingssamtalet. Det tycker Peter Antman, före detta utvecklingschef på Polopoly. Se hur han tänker.
Teamen var självständiga. De styrde sin egen utveckling, satte egna mål och utvärderade sig själva varje vecka.

“Det blev konstigt att sitta en gång om året och bestämma vilka mål mina medarbetare skulle ha på lång sikt, när vi arbetade helt annorlunda i vardagen. Därför bestämde jag mig för att lägga ner utvecklingssamtalen.”

Så tänkte Peter Antman när han avvecklade ett av ledarskapets mest klassiska verktyg. Då var han utvecklingschef på mjukvaruföretaget Polypoly. I dag är han konsult på Crisp.

Läs mer på tidningen Chefs webbplats >