talare på ACPN 2016 i Köpenhamn
Känner du igen problemet med upphandling i offentlig sektor med dyra komplexa system som inte levererar tydlig användarnytta?

Problemet är allt för vanligt återkommande i de flesta stora komplexa upphandlingar inom både offentlig och privat sektor. Vi tror att svaret finns i det Agila arbetssättet med en Agil kravställan, Agila kontrakt och Agila leveranser, där vi har lång erfarenhet.

Grovt förenklat ser skillnaden mellan en vattenfallsupphandling och en Agil upphandling ut så här

Traditionell Upphandling vs Agil upphandling

Därför driver vi en förändringsprocess
sedan ca 1,5 år riktat till offentlig sektor, där vi vill nå ut till politiker så väl som myndigheter och leverantörer. Vårt mål är att förbättra möjligheterna för myndigheter att leverera mer nytta för mindre pengar.

Europas första konferens för Agil upphandling
I April anordnade vi tillsammans med Best Brains i Danmark och Codento i Finland Europas första konferens på ämnet. Där hade vi bjudit in myndigheter som har genomförst stora komplexa och lyckade Agila upphandlingar för att presentera sina erfarenheter. Det var mycket lyckat, och tex Danska Digitaliseringsmyndigheten var där och lyssnade uppmärksamt.

Välkommen på Inspirationsdag i februari – Nu tar vi detta till Stockholm och Sverige!

Som ett nästa naturligt steg har vi nu bjudit hit de bästa talarna för att inspirera även Svenska myndigheter att våga förändra sin upphandlingsprocess. Vi har Danska Bolagsverket med Rikke Halland som berättar om sitt lyckade 5-årsprojekt, vi har också lyckats få hit Danmarks mest kända Jurist som jobbar med Agla kontrakt i offentlig sektor, Nicolai Dragsted från Bird and Bird, samt även vår egen Lars Nilsson från Karlstad sjukhus som tidigare har hållt en lyckad föreläsning på Crisp om det lyckade projektet med att upphandla och bygga Karlstad sjukhus på tid och budget.

Anmäl dig här för denna unika chans att lära dig mer om hur du kan förändra upphandling i offentlig sektor >

Lite mer bakgrund om du ännu inte är övertygad

De senaste 1,5 åren har vi
lobbat för politiker, fått upp en motion om agil upphandling i Riksdagen, föreläst på konferenser och hos myndigheter och företag, arrangerat europas första konferens på ämnet i Köpenhamn, letat succes stories för o sprida kunskap, håller utbildningar inom ämnet löpande och vi driver också webbplatsen agilakontrakt.se som en samlad informationskälla för detta initiativ.

Exempel på tidigare presentationer i ämnet upphandling
Upphandla 2.0 Göteborg, “Agil upphandling – går det?”
Almedalsveckan, 2015 och 2016 – “Skapa effektiv offentlig sektor med hjälp av Agila kontrakt“
Upphandla IT, Stockholm, 7 Maj – Agila kontrakt och LOU
Västsveriges Upphandlingsdag 2015, 5 Mars – Varför det är dags att lära sig om Agila kontrakt
DevLin, Linköping, 2014 – Att måla sig ut från ett hörn och in i ett samarbete – Agila kontrakt

Här hittar du lite mer material kring Agil upphandling som vi har tagit fram
Snabbguide (5 min) om Agil upphandling här >

Fler goda exempel från företag och organisationer som lyckats upphandla och leverera agilt >

Ett exempel om just hur man säkrar bra användarvänlighet inom LOU vid upphandling >

Vår kurs i agil upphandling inom LOU >

Varså god, bjud med kollegor och leverantörer till vår nästa inspirationsdag på ämnet den 21a februari 🙂
Anmälan och mer info hittar du här >