Välkommen Helena Hjertén

Helena kommer senast från Javajive AB där hon varit systemutvecklare inom java och web.

Som Crispare vill Helena fortsätta att bidra med den kompetens och det teamarbete som krävs hos kunden, och tillsammans med sina team-medlemmar sträva mot ännu bättre samarbete, en mer inspirerande (och effektiv) vardag och ökad kvalitet i det som levereras.

Helena är även aktiv inom utvecklar-communityn i Stockholm i bl. a. Duchess Sweden, ett nätverk för kvinnliga utvecklare inom Javavärlden. Hon leder också gruppen ”Barnprogrammering för vuxna” , vars syfte är att hjälpa vuxna inom utvecklar-världen att ta del av olika koncept för att lära barn programmera.

Här kan du läsa mer om Helena och kontakta henne för nya spännande uppdrag!

Varmt välkommen Helena!

/Crisp Teamet