BBC gjorde även ett reportage kring Agile, hur utvecklingen idag går fortare och fortare vilket innebär att företag behöver kunna fatta snabbare beslut samt organisera sig därefter. De filmade under en utbildning hos oss. Korta feedbackloopar och experimenterande är viktigt för att lyckas kommenterar Dropbox CEO, Drew Houston. Se hela programmet här>

 

bbc-snowflakes