Jens Nordberg är psykolog och datavetare och är en av grundarna till innovations- och kreativitetskatalysatorn Pollen. Ett axplock av kunder han har jobbat för är Volvo AB, Volvo Cars, Stora Enso, Ericsson, Landstinget i Östergötland och SCA.
När han inte jobbar på Pollen, spelar han och undervisar i improvisationsteater.