Att tänka nytt och göra det nya är svårt. Inte det där där nya som du tar fram när du vill verka smart på en fest, utan det verkligt nya, det som utmanar dina egna föreställningar, gör dig orolig och får dig att vilja backa undan. Det vill säga riktig nyhet, riktigt förändring. Det finns mängder av kreativa metoder ute på nätet eller i böcker du kan köpa för en spottstyver. Att hitta verktyg är inte problemet, det är hur vi använder dem, hur vi tänker och vilka beteenden vi gör när vi använder verktygen. Det får du hjälp med på den här kursen. Du kommer att ha ändrat hur du beter dig efter kursen, så kursen är krävande.

Från kursen tar du med dig

  • Nya sätt att bete dig på för att bli mer kreativ.
  • Kunskap hur du genererar idéer själv och tillsammans med andra.
  • Handfasta verktyg för att välja i grupp.
  • Nya sätt att sätta upp workshops.

Kursen vänder sig till dig som

  • Tycker att brainstorming eller liknande metoder inte riktigt funkar, eller
  • Känner att du drunknar i idéer och tycker att “borde vi inte fokusera på att välja istället”, eller
  • Tycker att “ja, men” är det vanligaste svaret på idéer på din arbetsplats, och
  • Är redo att ändra på hur du själv beter dig och tänker.

Genomförande

Vi lär ut grunderna i kreativt tänkande, färdigheter som hjälper dig och dina arbetskamrater att se bortom vad som finns just nu, som till exempel bejakning, analogier, janustänkande och alternativa antaganden.

Träningen är upplevelsebaserad med minimal teori för att förstärka och skapa förståelse för de upplevelser som görs under dagen. Vidare tittar vi på grundläggande strukturer för en bra kreativ workshop, med bas i forskning och praktik, som roterande dyader, emergent kategorisering, slump, kombinationer, kreativa startpunkter och varför-hur-träd.

Om läraren

Jens Nordberg är psykolog och datavetare och är en av grundarna till innovations- och kreativitetskatalysatorn Pollen. Ett axplock av kunder han har jobbat för är Volvo AB, Volvo Cars, Stora Enso, Ericsson, Landstinget i Östergötland och SCA. När Jens inte jobbar på Pollen, spelar han och undervisar i improvisationsteater.

 

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.