Agila metoder och arbetssätt har börjat påverka allt större delar av hur företag struktureras och drivs. Detta innebär stora förändringar för hur vi jobbar med projekt och därmed också projektledarrollen. Hur hanterar man svåra komplexa situationer som uppstår i gränslandet mellan agila arbetssätt och klassisk vattenfallsapproach. Hur jobbar man agilt under förutsättningar som är icke-agila? I kursen kommer det ges möjligheter till fördjupning i de mer komplexa situationer som vi tittade på i kursen ”agil projektledare” som

 • Metoder för projektledning i en blandad miljö av agilt och traditionell projektstyrning
 • Distribuerade team
 • System team
 • Agila arbetssätt utan team
 • Komplicerade och komplexa miljöer, legacy och många externa beroenden

Samt ämnen som

 • Arkitekturell skuld
 • Agila projekt i organisationer präglade av command-and-control
 • Agila projekt i omständigheter präglade av politik
 • Agila projekt och stabila team

På kursen kommer vi gå igenom ett antal konkreta fallstudier, dels från kurshållarens erfarenheter, och dels fallstudier som kursdeltagarna kommer få förbereda och ta med sig till kursen.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att du som är van att jobba som agil projektledare skall få ytterligare verktyg att hjälpa till att få lyckade projekt under komplexa och blandade omständigheter.

Kursen vänder sig till dig som

Jobbar som agil projektledare och har erfarenhet av agila arbetssätt.

Vi går bland annat igenom

 • Kostnadsuppföljning
 • Riskhantering
 • Metoder för projektledning i en blandad miljö av agil och traditionell projektstyrning
 • Hantering av Distribuerade team och system team
 • Agilt arbete utan team
 • Hantering av komplicerade och komplexa miljöer, legacy och multipla externa beroenden
 • Arkitekturell skuld
 • Agila projekt i organisationer präglade av command-and-control
 • Agila projekt i omständigheter präglade av politik
 • Agila projekt och stabila team
 • Konkreta fallstudier

Förkunskaper

Agil projektledare eller CSM eller CSPO eller motsvarande.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Teamutveckling

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Linda Antonsson
Linda Antonsson
Mats Kempe
Mats Kempe
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Linda Antonsson
Linda Antonsson
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training Early Bird In English
Joe Justice
Joe Justice
Early Bird only for the first 10 In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird