Agila arbetsätt ställer helt nya krav på hur en organisation byggs upp och på ledares och chefers roll. Hur behöver man tänka och agera som agil ledare och chef vid införandet av ett agilt arbetssätt eller i en redan agil organisation? Vilka fallgropar finns det? Vad är vinsterna för företaget?

Vi ger dig exempel på möjligheter och utmaningar samt verktyg för hur man skapar bästa förutsättningar för en effektiv leveransorganisation utifrån egna och andras erfarenheter av agilt ledar- och chefsskap samt agilt förändringsarbete.

 

Syfte och mål

Att ge dig, som ledare och chef i en mer eller mindre agil organisation verktyg för att kunna bidra till att skapa framgång med hjälp av agila arbetssätt.

 

Så här tycker tidigare kursdeltagare:

”Kursinnehåll och struktur var jättebra!” , Arthur Gaudio, Kentor
”Bra att deltagarna fick påverka innehållet i delar av kursen!”, Lars Eriksson, Altas Copco
”Jag har fått nya verktyg att testa och bra inspiration, samt bättre förståelse hur man kan arbeta som agil ledare!”, Joakim Orrhult, Kentor
”Bra balans mellan teori och praktik!”, Anna-Carin Rooney, Verizon

Kursen vänder sig till dig som

Ledare (projektledare, utvecklingsledare, teamledare, chefer mfl) som arbetar eller kommer att arbeta i en agil organisation.

Vi går bland annat igenom

  • Ledar- och chefsrollens förändring i en agil organisation
  • Arbete med roller och ansvar i en agil organisation
  • Delegering av mandat och styrning av en organisation
  • Förutsättningar för att skapa självorganiserande team samt verktyg för detta
  • Hur man skapar motivation och förutsättningar för produktiva team
  • Utmaningar och framgångsfaktorer i förändring till en agil organisation
  • Hur bedriver man agilt förändringsarbete
  • Verktyg för ständigt förbättringsarbete
  • Agila arbetssätt för ledar- och chefsteam
  • Kommunikation och transparens på ett agilt sätt

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som redan har en teoretisk eller praktisk erfarenhet av agila arbetssätt.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Scrum & Agile & Lean & Kanban & Teamutveckling

Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training Fully booked In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training Fully booked In English
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Jonas Ekstrand
Jonas Ekstrand
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Distanskurs Early Bird
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Robert Kegan
Robert Kegan
Online Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Jan Grape
Jan Grape
Online Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Early Bird In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Online
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird