Kursen är tyvärr inställd.

 

Agila arbetssätt ställer helt nya krav på hur en organisation byggs upp och på ledares och chefers roll. Hur behöver man tänka och agera som agil ledare och chef vid införandet av ett agilt arbetssätt eller i en redan agil organisation? Vilka fallgropar finns det? Vad är vinsterna för företaget?

Vi ger dig exempel på möjligheter och utmaningar samt verktyg för hur man skapar bästa förutsättningar för en effektiv leveransorganisation utifrån egna och andras erfarenheter av agilt ledar- och chefskap samt agilt förändringsarbete.

Syfte och mål

Att ge dig, som ledare och chef i en mer eller mindre agil organisation verktyg för att kunna bidra till att skapa framgång med hjälp av agila arbetssätt.

Kursen vänder sig till dig som

Ledare (chefer, utvecklingsledare, teamledare, projektledare mfl) som arbetar eller kommer att arbeta i en agil organisation.

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som redan har en teoretisk eller praktisk erfarenhet av agila arbetssätt.

Vi går bland annat igenom

o    Ledar- och chefsrollens förändring i en agil organisation

o    Arbete med roller och ansvar i en agil organisation

o    Delegering av mandat och styrning av en organisation

o    Förutsättningar för att skapa självorganiserande team samt verktyg för detta

o     Hur man skapar motivation och förutsättningar för produktiva team

o    Utmaningar och framgångsfaktorer i förändring till en agil organisation

o    Verktyg för ständigt förbättringsarbete

o    Agila arbetssätt för ledar- och chefsteam

Så här tycker tidigare kursdeltagare

”Kursinnehåll och struktur var jättebra!” , Arthur Gaudio, Kentor
”Bra att deltagarna fick påverka innehållet i delar av kursen!”, Lars Eriksson, Altas Copco
”Jag har fått nya verktyg att testa och bra inspiration, samt bättre förståelse hur man kan arbeta som agil ledare!”, Joakim Orrhult, Kentor
”Bra balans mellan teori och praktik!”, Anna-Carin Rooney, Verizon

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Scrum & Agile & Lean & Kanban & Teamutveckling & Ledarskap

Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Axel Gustafson
Axel Gustafson
Charlotte Grane
Charlotte Grane
Online In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Gratis frukostseminarium
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
In English
Nils Janse
Nils Janse
Early Bird In English
Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Early Bird
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Early Bird In English
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Early Bird In English
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird