Agila arbetsätt ställer helt nya krav på hur en organisation byggs upp och på ledares och chefers roll. Hur behöver man tänka och agera som agil ledare och chef vid införandet av ett agilt arbetssätt eller i en redan agil organisation? Vilka fallgropar finns det? Vad är vinsterna för företaget? Vi ger dig exempel på möjligheter och utmaningar samt verktyg för hur man skapar bästa förutsättningar för en effektiv leveransorganisation utifrån egna och andras erfarenheter av agilt ledar- och chefsskap samt agilt förändringsarbete.

Syfte och mål

Att ge dig, som ledare och chef i en mer eller mindre agil organisation verktyg för att kunna bidra till att skapa framgång med hjälp av agila arbetssätt.

Så här tycker tidigare kursdeltagare:

”Kursinnehåll och struktur var jättebra!” , Arthur Gaudio, Kentor ”Bra att deltagarna fick påverka innehållet i delar av kursen!”, Lars Eriksson, Altas Copco ”Jag har fått nya verktyg att testa och bra inspiration, samt bättre förståelse hur man kan arbeta som agil ledare!”, Joakim Orrhult, Kentor ”Bra balans mellan teori och praktik!”, Anna-Carin Rooney, Verizon

Kursen vänder sig till dig som

Ledare (projektledare, utvecklingsledare, teamledare, chefer mfl) som arbetar eller kommer att arbeta i en agil organisation.

Vi går bland annat igenom

 • Ledar- och chefsrollens förändring i en agil organisation
 • Arbete med roller och ansvar i en agil organisation
 • Förutsättningar för att skapa självorganiserande team samt verktyg för detta,
  ex delegering av mandat och styrning av en organisation, stödjande strukturer mm
 • Hur man skapar motivation och förutsättningar för produktiva team
 • Agilt förändringsarbete samt utmaningar och framgångsfaktorer i förändring till en agil organisation
 • Verktyg för ständigt förbättringsarbete
 • Agila arbetssätt för ledar- och chefsteam

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som redan har en teoretisk eller praktisk erfarenhet av agila arbetssätt.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

 • I priset ingår frukost, lunch och kursmaterial.
 • Avbokning kan göras utan kostnad fram till 1 månad före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart debiteras hela avgiften.
 • Kursplats kan överlåtas till annan person. ­