Produktägare är en av de svåraste och mest kritiska rollerna i Scrum. Denna kurs handlar om det praktiska dagliga arbetet men också hur man ska tänka och agera som produktägare.

Scrum Produktägare

PS: Nu 3 dagar. Anledningen är att vi vill täcka mer saker och gå på djupet inom fler områden än vad vi hinner på en 2 dagars kurs. Det bli mer utrymme för era specifika behov och frågor, mer delande av erfarenheter samt några nya saker, markerat (nytt) eller (mer) nedan. Om ni undrar över innehållet, mejla gärna kurshållarna på cspo@crisp.se.

Feedback från tidigare kurstillfällen

Kursen vänder sig till dig som

Kursen vänder sig till dig som redan idag arbetar som produktägare eller precis ska börja och du kan grunderna i agilt arbete.

Du är bekant med Scrum genom att t.ex. ha läst

 1. Prioritera, Fokusera, Leverera – av kurshållaren Hans Brattberg mfl, de sidor som handlar om Scrum (s12,22 och s74-86)
 2. Scrum Guide – Läst igenom definitionen av Scrum (14 sidor)

Vi går bland annat igenom

 • Hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten och kan planera effektiva releaser
 • Produktägare i jämförelse med Scrum Master och Development team
 • Hur man samarbetar med kunden och användare genom hela utvecklingen (mer)
 • Från plandriven till återkopplingsdriven utveckling (feedback loops)
 • Faciliteringstekniker för att skapa gemensam förståelse mellan team och övriga intressenter (mer)

Kursen innehåller ungefär lika delar teori och praktik­. Kursens innehåll varieras och anpassas efter deltagarnas frågor och kunskaper.

Innehållet mer i detalj

 • Backlog Refinement
  • Värde nedbrytning / Slicing av krav
  • Estimering
  • Gemensam design med Design Studio (nytt)
 • Risk hantering
  • Antaganden, hypoteser och experiment
  • Minimal Viable Products
  • Små, snabba releaser (mer)
 • Scrums grunder, roller, möten och artefakter – uppdateringar från Scrum guiden november 2020
 • PO arbete med flera team (nytt)
 • Mönster för utspridda team (nytt)
 • Praktiskt arbete med User Story och Job Stories
 • Output vs outcome
 • Prioritering (mer)
 • Sprint plannering
 • Öppna och stängda krav
 • User Story Map och roadmap
 • Release plannering
 • Visionsarbete
 • Minimala releaser och Minimal Viable Product (mer)
 • Problem kategorisering med Cynefin

Du blir Certified Scrum Product Owner, CSPO på denna kurs, genom att delta minst 95% av tiden.

Corona

Kursen hålls i våra välventilerade lokaler och vi är upp till 25 personer i samma rum. Och det är en hel del gruppövningar och simuleringar där det inte kommer att gå att hålla avstånd. Därför ber vi dig att anmäla dig om du

 • Är dubbelt vaccinerad eller har antikroppar
 • Inte tillhör någon riskgrupp
 • Inte är orolig att bli smittad

Om du vid själva kurstillfället känner dig minsta hängig flyttar vi självklart dig till ett annat tillfälle. Och så även om du råkar bli sjuk under kursens gång, så kan du gå resterande dagar vid senare tillfälle.

Vi har även denna kurs som distanskurs, se vidare på https://www.crisp.se/kurser/product-owner

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Kursanmälan

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Villkor

 • I priset ingår frukost, lunch och kursmaterial.
 • Avbokning kan göras utan kostnad fram till 1 månad före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 1 månad före kursstart debiteras hela avgiften.
 • Kursplats kan överlåtas till annan person. ­