Crisp erbjuder kurser inom Digital Design. Kurserna baseras på erkända metoder och processer som ofta kallas Lean – och Agile User Experience. Grundtanken är att arbeta användarcentrerat för att skapa så värdefulla produkter som möjligt. Arbetet görs ofta gemensamt, transparent, man iterera och testar för att nå bästa möjliga resultat så fort som möjligt. Fail Fast, Succeed Faster – alltså ett sätt att minska riskerna och så tidigt som möjligt stegvis  ta reda på om man är på rätt väg genom korsfunktionella team och samarbete mellan team, kund och användare. Kurserna innehåller teori, exempel från verkligheten, samarbetsövningar och  workshops så att du som deltagare kan gå hem och sätta i gång med arbetet att skapa bättre affärer och digitala produkter så snart som möjligt.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.