Product Owner, eller på svenska produktägare, är en roll som bland annat används inom Scrum. I andra processramverk heter motsvarande roll ibland Product Manager och i vissa verksamheter systemägare eller systemförvaltare. Nedan har vi samlat kurser som vi vet produktägare brukar ha nytta av.

Certified Scrum Product Owner

Certified Scrum Product Owner kurserna finns i två utföranden, 3 dagar i våra lokaler i Stockholm eller 4 dagar (kortare dagar) som distans kurs. Båda med samma innehåll.

Dessa kurser handlar om det praktiska dagliga arbetet men också hur man ska tänka och agera som produktägare.

Om du har frågor kring certifiering av produktägare, CSPO – Certified Product Owner kursen, kontakta någon av kurshållarna Hans Brattberg eller Reza Farhang direkt.

Product Discovery for Product Owners

Om du har frågor kring Product Discovery for Product Owners, kontakt kurshållaren Marcus Castenfors direkt.

Kommande kurstillfällen

Oktober – 2021

Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Training In English
Gibson Biddle
Gibson Biddle
Remote Training In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs

November – 2021

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird

December – 2021

Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird

Januari – 2022

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird

Februari – 2022

Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Distanskurs Early Bird
Yassal Sundman
Yassal Sundman
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.