Känner du dig träffad av följande?

  • Du tillbringar veckor eller månader med att ta fram en design för en produkt, för att sedan upptäcka att designen inte var genomförbar eller att kunden inte ville ha den.
  • Du var nästan klar med att släppa produkten och trycka på startknappen, men helt plötsligt var det någon som behövde göra stora förändringar i produkten.

Frustrerande? Ja, vi har alla varit där.

Men det finns en lösning.

Lösningen är att se design som en lagsport, och att köra Design Sprints.

Design Sprint är en fem-dagars process för att besvara affärskritiska frågor. Processen utvecklades på Google och går ut på att man tillsammans i ett tvärfunktionellt team med hjälp av timeboxing ser till att lära sig så mycket som möjligt om vad som fungerar med hjälp av designprototyper och att testa med kunder.

En Design Sprint ger en genväg till lärande utan att behöva bygga och släppa en faktisk produkt. Processen fungerar även för tjänster och strategiska affärsfrågor, det behöver inte vara en produkt. I grund och botten skissar man tillsammans oavsett yrkesroll. Alla designar tillsammans vilket skapar en gemensam förståelse för problemet man ska lösa.

Genomförande

På kursen går vi igenom den teori som behövs för att hålla en Design Sprint och sen genomför vi en Design Sprint i smågrupper på ett faktiskt case (och nyttjar varandra som testpersoner).

Till kursen behöver du endast ha med dig

En Smartphone (märke spelar ingen roll).

Kursen vänder sig till dig som

Arbetar med produkt- eller tjänsteutveckling oavsett yrkesroll. Inga förkunskaper krävs.

Vi går bland annat igenom

  • En verktygslåda med effektiva skissövningar, användarstudier och valideringsmetodik, samt smarta prioriteringstekniker.
  • Förmågan att lägga upp och facilitera en Design Sprint.
  • Kunskap om vanliga fallgropar med Design Sprints.
Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Design & Lean & UX

Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training Early Bird In English
Joe Justice
Joe Justice
Early Bird only for the first 10 In English