Lär dig bemästra hur du faciliterar engagerande distansmöten och workshoppar. När du jobbar med team där medlemmarna är geografiskt distribuerade, eller om omständigheter kräver att man jobbar hemifrån, då är förmågan att kunna facilitera värdefulla och meningsfulla möten online oerhört viktigt.

Under denna utbildning, som ges på distans via video, kommer du lära dig hur du faciliterar distansmöten med hög närvaro, engagemang och som resulterar i starka resultat. Du kommer lära dig, och få chans att öva på, verktyg, färdigheter, en rad olika workshopformat, tekniker och tips som kommer förbättra det digitala distans-samarbete med dina kollegor och ditt team.

Det du lär dig under denna utbildning kommer du ha nytta av när du är…

– Moderator för det korta synk-mötet

– Facilitator för en workshop eller ett planeringsmöte

– Facilitator för ett retrospektiv

– Är värd för större presentationer med många deltagare i publiken

Under kursen går vi bland annat igenom…

  • Olika distanssamarbetsverktyg, och när de är användbara
  • Tips och tekniker för när du modererar små möten
  • Tips och tekniker för när du faciliterar team workshoppar
  • Tips och tekniker för när du presenterar inför en större publik
  • Hur du faciliterar engagerade möten med deltagare på distans
  • Hur du förbereder inför workshoppen
  • Hur du öppnar och startar mötet för att skapa närvaro och engagemang
  • Olika workshopformat som lämpar sig för distanssamarbete
  • Olika metoder för beslutsfattande
  • Hur du stänger mötet för att maximera chansen att överenskommelsen blir verklighet och skapar bestående förändring, samt tydlighet om vad som händer härnäst

Syfte och mål

Målet med denna utbildning är att erbjuda dig verktyg, tips, tekniker och färdigheter som kommer hjälpa dig skapa mera engagemang och fokus i dina distansmöten och workshoppar. Du kommer kunna applicera det du lär dig i en mängd olika situationer, såsom kreativa workshoppar, presentationer inför stor publik, synkmöten, planeringsmöten, retrospektiv och mycket mera. 

Kursen vänder sig till dig som…

Arbetar med team som har medlemmar på distans och/eller själv jobbar hemifrån via video, och som vill lära sig hur man ökar engagemang, fokus och struktur i videomöten som man är värd för eller faciliterar. Du kanske har rollen som chef, scrum master, projektledare, produktägare eller utbildare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Det ställs dock några tekniska krav på deltagande. Till exempel en bra och stabil internetuppkoppling. Det kan också vara så att du behöver registrera dig för några av de verktyg vi använder i övningar eller för att kunna se videostreamingen (dessa är såklart gratis). Mer information kommer i ett mail när du anmält dig och när kursen närmar sig i tiden.

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

Registreringen är stängd

OBS! Kursen här nedan har redan varit.