En intensiv 2-dagars kurs

Upptäck hur Generativ AI (ChatGPT, text, bilder, ljud) kan förvandla produktledning, driva innovation och skapa konkurrensfördelar. Få praktiska verktyg och insikter för att integrera AI i dina strategier och bli en ledare inom AI-driven produktutveckling. Ta chansen att utveckla dina färdigheter och leda framtidens produktinnovationer!

Kort om kursen

Denna omfattande kurs är utformad för att ge produktchefer och produktägare en konkurrensfördel i användningen av generativ AI och ChatGPT. Kursen täcker allt från grundläggande förståelse av ChatGPT och prompt engineering till praktiska tillämpningar i dagligt arbete. Du kommer att lära dig hur man integrerar AI i din produkt och utforskar framtiden för produktledarskap i en AI-driven värld. Genom en blandning av teori och praktiska övningar kommer du att få de verktyg och insikter som behövs för att leda ditt team och ta din produkt till nya höjder med hjälp av den senaste AI-teknologin.

OBS! Nu två dagar!

Vi ville täcka mer saker och gå på djupet inom fler områden än vad vi hinner på en endagskurs. Det blir mer utrymme för era specifika behov och frågor, mer delande av erfarenheter samt en hel del nytt.

Några röster från tidigare kurser

Kursen är till för

Du är redan idag i en produktägare eller närliggande roll (PM, BA etc) eller är med i produktledningen. Du vill utveckla din förmåga att hjälpa din organisation att bygga bättre produkter och använda AI i det dagliga arbetet.

Förkunskaper

Du ska ha provat på ChatGPT och ha kunskaper motsvarande denna tutorial.
Ta med en laptop och inloggning för ChatGPT Pro.

Kursens mål

Du kommer att

 • kunna använda ChatGPT i ditt dagliga arbete
 • baka in Generativ AI i din produkt
 • integrera AI i ditt sätt att leda produktutvecklingen
 • minska eventuell oro kring AI :o)

Innehåll mer i detalj

Grundläggande ChatGPT och Prompt Engineering

 • Förstå ChatGPT: En introduktion till ChatGPT:s funktioner och kapaciteter.
 • Prompt Engineering Tricks: Lär dig konsten att formulera effektiva prompts för att få bästa möjliga resultat.
 • Effektiv Användning: Tips och tekniker för att integrera ChatGPT smidigt i ditt arbetsflöde.
 • Metakognition: Förstå hur ChatGPT tänker och bearbetar information.
 • Iterativt Arbetssätt: Använda ChatGPT för att snabbt iterera och förbättra processer.
 • Hantera Hallucinationer: Identifiera och korrigera när ChatGPT ger felaktig eller missvisande information.
 • Bildpromptar: Utforska användningen av visuella prompts för att förbättra interaktionen med ChatGPT.
 • Ytterligare Tillämpningar: Utforska kreativa och innovativa sätt att använda ChatGPT i produktutveckling.

Använda ChatGPT i det dagligt arbetet

 • Stakeholder Interaktion: Förbättra kommunikation och samarbete med stakeholders genom ChatGPT.
 • Discovery Process: Använda ChatGPT för att effektivisera produktupptäcktsprocessen.
 • Skriva User Stories och Acceptanskriterier: Använda ChatGPT för att generera och förbättra dessa viktiga dokument.
 • Användarintervjuer: Integrera ChatGPT i processen för att samla och analysera användarfeedback.
 • Automatisering av Rutinuppgifter: Lär dig hur ChatGPT kan ta över repetitiva uppgifter och frigöra tid för strategiskt arbete.

Integrera AI i Din Produkt

 • Förståelse av Embeddings: Lär dig hur embeddings fungerar och hur de kan användas i din produkt.
 • Retrieval Augmented Generation (RAG): Utforska hur RAG kan förbättra din produkts AI-funktioner.
 • Chat-Interface och Copilots: Integrera interaktiva AI-element i din produkt för förbättrad användarupplevelse.
 • AI som Aktiv Komponent: Lär dig att låta AI ta aktiva roller i din produkt, från kundsupport till innehållsgenerering.
 • AI-agenter i Produkten: Utforska hur autonoma AI-agenter kan utföra uppgifter och förbättra produktens funktionalitet.

GPT i Teamet och Framtidens Produktledarskap

 • Teamtopologins Framtid: Förstå hur generativ AI kommer att omforma teamstrukturer och roller.
 • AI som Teammedlem: Utforska hur AI kan integreras som en del av teamet och bidra till projekt.
 • Effektivitet i Mindre Team: Lär dig hur mindre team kan arbeta mer effektivt med stöd av AI.
 • Samarbete och Kommunikation: Undersök hur AI påverkar teamdynamik och samarbetsprocesser.
 • Discovery i en AI-Driven Värld: Anpassa discovery-processen till den ökade hastigheten och effektiviteten som AI medför.

Upplägg

Kursen är upplevelsebaserad, och bygger på simuleringar, övningar, diskussioner kring era specifika problem, samt genomgångar. Vi varvar olika moment och kursen hålls i ett högt tempo med många korta pauser. Kursen hålls på svenska.

Lunch och fika

Vi äter gemensam lunch (som ingår) på en närliggande restaurang Smak.
Varje morgon serveras det en fika 8:30-9:00, Fralla från bageriet intill och kaffe/te, mingel.
Kaffe/te finns hela tiden tillgängligt, frukt, godis, kakor.
Du kommer inte ha någon brist på kalorier.

Om kurshållarna

 • Nils Janse är en av Sveriges ledande tänkare på Generativ AI. Han är utbildare, föreläsare, författare och coach inom strategi och teknik, samt är involverad i AI startups såsom Delibr AI, ett verktyg för produktägarskap.
 • Hans Brattberg är en Agile och Lean Coach som som fokuserar på produktledning och innovation. Han jobbar själv praktiskt som produktägare i egna företag och hjälper organisationer att anamma generativ AI i sitt dagliga arbete.

Tillsammans har de utbildat över tusen produktägare och utbildat flera hundra inom ChatGPT och Generativ AI, samt driver tillsammans en AI-agent-startupen Flitigt AI.

Allt de lär ut använder de i sitt dagliga jobb som PO eller coacher.

Anmäl dig nu!

Kommande kurstillfällen

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.