Nya kurser

Grafisk Facilitering

Under denna kurs får du öva på att teckna och rita på whiteboard och lära dig enkla och effektiva tekniker och tips. Målet är att öka din förmåga att fånga dialogen bland deltagarna i mötet, beskriva idéer och planer, skapa samsyn och öka engagemanget och hjälpa gruppen nå starka beslut.

Agile at Scale, Inspired by Spotify

Denna kurs beskriver “The Spotify Model” inifrån, hur den växt fram och utvecklats genom åren, vad den är optimerad för och vilka utmaningar den åtföljs av.

Visualization Magic

Fantastiska team visualiserar sitt arbete. Denna kurs lär dig hur du skapar transparens, samarbete, förändrar beteenden och når ökad produktivitet i teamet med whiteboards och Post-its.

Practical Workshop Facilitation Skills

Denna kurs lär dig att leda effektiva möten som engagerar alla och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.

Certified Agile Leadership

Denna workshop erbjuder ledare en aha-känsla i sin roll i en agil organisation. Ju tidigare man blir självmedveten om sin roll i den agila organisationen desto snabbare kan man hjälpa till att navigera företaget i den agila resan.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.