Kurser för Beställare

Som systemägare är man verksamhetens huvudsakliga IT kontakt med ansvar för bl.a. uppdatering och ändring i verksamhetsprocesser samt, behovsställningen vid nyutveckling och kontakter med leverantörer och interna IT avdelningar. Man är kort och gott en beställare.

Product Management Essentials

Den här kursen lär ut olika grundkunskaper för produktledare. Den passar för dig som är produktägare, product manager, spel producer, teamledare eller coach. Den lämpar sig särskilt om du redan har gått Certified Scrum Product Owner eller om du redan jobbar med produktledarskap och vill ta ditt nästa steg i karriären.

Introduktion till agila metoder

En snabb introduktion till vad Agile innebär både i stort och i smått och hur man ska förhålla sig till ett nytt sätt att arbeta.
Beatrice vill förstå innebörden i Agile och få insikt i hur agila team arbetar. Detta lär sig Beatrice på kursen.

Generative AI för produktägare

Beatrice har beställt systemutveckling som utvecklar enligt "agile" eller "Scrum" och hon undrar hur det är tänkt att hon ska interagera med dessa, och hur detta skiljer sig från traditionell fastprisupphandling. Detta lär sig Beatrice på kursen.

CSPO - Certified Scrum Product Owner

Denna kurs lär ut hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten, planera effektiva releaser och samarbeta med kunden och användare genom hela utvecklingsarbetet.
Beatrice har beställt systemutveckling som utvecklar enligt "agile" eller "Scrum" och hon undrar hur det är tänkt att hon ska interagera med dessa, och hur detta skiljer sig från traditionell fastprisupphandling. Detta lär sig Beatrice på kursen.

Specification By Example

Denna kurs lär ut hur man använder sig av Specification by Example för att komma till en gemensam sanning om vad systemet ska göra.
Beatrice har ett stort behov av att hennes system är väl dokumenterat och verifierat att det följer de givna specifikationerna. I arbetet med att ta fram specifikationerna behöver hon hjälp från intressenter och implementatörer. På den här kursen lär hon sig att hålla workshops där man tar fram konkreta och realistiska exempel för hur systemet är tänkt att fungera. Dessa kan sedan användas för att verifiera leveransen.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.