Kurser för Chef / Ledare

Som chef ansvarar man för att skapa förutsättningar för en så effektiv organisation som möjligt som har makt att skapa största möjliga värde för kunden
Idag är Charlie linjechef och hennes företag har bestämt sig för att satsa på Agile.