Kurser för Chef / Ledare

Som chef ansvarar man för att skapa förutsättningar för en så effektiv organisation som möjligt som har makt att skapa största möjliga värde för kunden

Introduktion till agila metoder

En snabb introduktion till vad Agile innebär både i stort och i smått och hur man ska förhålla sig till ett nytt sätt att arbeta.
Charlie vill förstå innebörden i Agile och få insikt i hur agila team arbetar. Detta lär sig Charlie på kursen.

Certified Agile Leadership

Denna workshop erbjuder ledare en aha-känsla i sin roll i en agil organisation. Ju tidigare man blir självmedveten om sin roll i den agila organisationen desto snabbare kan man hjälpa till att navigera företaget i den agila resan.
Charlie kommer att få en stor förståelse för vad agilt ledarskap innebär från ett personligt perspektiv och senare hur detta påverkar från ett organisationsperspektiv.

Agilt ledarskap

Denna kurs lär ut hur man som ledare bidrar till skapa förutsättningar för få starka team drivna av lust, ägarskap och samarbete för skapa största möjliga värde för kund/verksamhet.
Charlie vill förstå vad som kommer förväntas av honom och andra utifrån ett ledarperspektiv i organisationen. Detta lär sig Charlie på kursen.

Kanban i Praktiken

Denna kurs lär ut hur man levererar värde kontinuerligt med hjälp av Kanban, både på team- och företagsnivå.
Charlie vill lära sig hur man kan leverera värde kontinuerligt till en produkt, och dessutom hur man kan ha överblick över flera team som ska leverera samtidigt.

Certified LeSS for Practioners

Charlie vill lära sig hur hon ska sätta processer och organisationen för att kunna jobba med Scrum i en stor organisation.

Agile at Scale, Inspired by Spotify

Denna kurs beskriver “The Spotify Model” inifrån, hur den växt fram och utvecklats genom åren, vad den är optimerad för och vilka utmaningar den åtföljs av.
Charlie söker inspiration på hur hon kan vidareutveckla sin egen organisation och lärdomar från hur Spotify jobbar med storskalig agile.

Team Coaching avancerad

Denna kurs lär ut hur man skapar högpresterande team så att målet nås effektivt
Charlie märker att hon kan hjälpa teamen bättre, och har hört att det finns sätt att hjälpa dem prestera maximalt. Detta lär sig Charlie på kursen.

Agil skalning

Charlie söker inspiration kring hur hon kan vidareutveckla sin organisation och lära sig mer om typiska utmaningar. Charlie får en överblick av alternativ och hur andra har gjort.

Scrum at Scale

Denna kurs lär ut hur Scrum skalas på bästa sätt
Eftersom Charlie jobbar på ett stort företag behöver hon veta hur Scrum skalas upp på bästa sätt. Detta lär hon sig på kursen.

Visualization Magic

Fantastiska team visualiserar sitt arbete. Denna kurs lär dig hur du skapar transparens, samarbete, förändrar beteenden och når ökad produktivitet i teamet med whiteboards och Post-its.
Som chef vill Charlie underlätta för organisationen och teamen genom att bättre visualisera helhet, processer, planer och beroenden för att skapa ökad transparens och bättre samarbete. Detta lär sig Charlie på denna kurs.

Practical Workshop Facilitation Skills

Denna kurs lär dig att leda effektiva möten som engagerar alla och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.
Charlie vill lära sig hur hon leder och faciliterar bättre möten där deltagarna bjuds in till delaktighet, engagemang och tydliga beslut. Detta lär sig Charlie på denna kurs.

Grafisk Facilitering

Under denna kurs får du öva på att teckna och rita på whiteboard och lära dig enkla och effektiva tekniker och tips. Målet är att öka din förmåga att fånga dialogen bland deltagarna i mötet, beskriva idéer och planer, skapa samsyn och öka engagemanget och hjälpa gruppen nå starka beslut.
Charlie vill bli bättre på att visualisera visioner och planer på whiteboarden i mötesrummet, skapa struktur på möten och göra avdelningsmöten mera levande. Detta får Charlie öva på under denna kurs.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.