Kurser för Projektledare

Som projektledare ansvarar man för att skapa förutsättningar för en så effektiv leverans av projektet som möjligt i den helhet som projektet ingår i organisationen och i detta röja hinder för en effektiv värdeadderande leverans
Idag är Pernilla projektledare och har jobbat med klassisk projektledning länge. Hon håller på och skolar om sig då hennes företag sedan ett slag tillbaka bestämt sig för att satsa på agila arbetssätt. Pernilla har insett att vara en agil projektledare är en helt annan roll än den klassiska projektledaren