Kurser för UXare

Som UXare arbetar man främst med användarstudier och interaktionsdesign för att se till att man faktiskt skapar rätt produkt för målgruppen.

Product Discovery - Bygg rätt produkt

Denna kurs lär ut hur man utforskar och tar reda på om produktidén möter affärsmål, användarmål och teknisk möjlighet.
Uno vill kunna skapa så bra lösningar som möjligt, som matchar användarnas behov, företagets behov och de tekniska begränsningarna. Detta lär sig Uno på den här kursen.

Practical Workshop Facilitation Skills

Denna kurs lär dig att leda effektiva möten som engagerar alla och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.
Uno vill lära sig hur han leder och faciliterar effektivare och mer engagerande workshops med stakeholders och teamet där allas perspektiv tas tillvara på. Detta lär sig Uno på denna kurs.

CSPO - Certified Scrum Product Owner

Denna kurs lär ut hur man tar fram en backlog som gör att man förstår produkten, planera effektiva releaser och samarbeta med kunden och användare genom hela utvecklingsarbetet.
Uno känner sig mogen att ta ett mer strategiskt ansvar över UX i allmänhet och produkten han jobbar med i synnerhet. Han vill dessutom kunna samarbeta bättre med produktägaren. Detta lär sig Uno på kursen.

Grafisk Facilitering

Under denna kurs får du öva på att teckna och rita på whiteboard och lära dig enkla och effektiva tekniker och tips. Målet är att öka din förmåga att fånga dialogen bland deltagarna i mötet, beskriva idéer och planer, skapa samsyn och öka engagemanget och hjälpa gruppen nå starka beslut.
Uno vill bli bättre på att grafisk visualisera användarnas behov och skapa mer engagerande möten med stakeholders och teamen. Detta får Uno öva på under denna kurs.
Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om kursinnehåll, tid, plats, mat, ombokningar eller andra frågor.