Ett av de största problemen med mjukvaruutveckling är att oerhört mycket av vad som byggs inte når den tänkta effekten. Det mest tydliga skälet till det är att man sällan fokuserar på att bygga en produkt/tjänst som uppfyller affärsmålen, drar nytta av tekniken samt ger en önskad användarupplevelse på samma gång. Scrum, XP, Kanban, Testdriven utveckling,  Continuous Integration, Continuous Delivery och liknande är nödvändiga för att bygga en produkt/tjänst på rätt sätt. Product Discovery är en samling ramverk och verktyg som ser till att vi även bygger rätt produkt, med minsta möjliga slöseri.

Läs mer här om Product Discovery >>

Du kommer ta med dig

  • Förståelse för vad som kännetecknar en god Product Discovery-metodik
  • Kunskap om vilket av de vanliga Discovery-ramverken och vilka verktyg som passar din situation bäst
  • Möjligheten att skapa en framgångsrik produkt/tjänst

Kursen vänder sig till dig som

Idag arbetar som Produktägare, UX:are eller utvecklare i ett agilt team och vill säkerställa att du bygger rätt produkt.

Vi går bland annat igenom

  • Vanliga Discovery-ramverk såsom Business modelling, Design Thinking / User Experience design, Service design, Agile Requirements Engineering, Customer Development, Lean Startup, LeanUX, Continuous Discovery, Discovery Sprint, Sense & Respond, Jobs to Be Done och Discover to Deliver.
  • Vanliga Discovery-verktyg såsom Business model canvas, Lean canvas, value proposition canvas, effektkartläggning, impact mapping, experience mapping, story mapping, co-creation, hypoteser och experiment, kvalitativ validering (användningstest) och kvantitativ validering (webbanalys).

 

Kursen varvar specifik verktygskunskap med case-arbete för att lära sig ett bra ramverk (Discovery Sprint).

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i Agile & Design & UX & Kravhantering

Sonja Blignaut
Sonja Blignaut
Michael Göthe
Michael Göthe
Remote Training In English
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Early Bird
Giuseppe De Simone
Giuseppe De Simone
Reza Farhang
Reza Farhang
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Early Bird In English